Presentation Matters Involving Instruments Ending 1 June 2021 To 31 July 2021 At The Federal Territory Kuala Lumpur Lands And Mines Office (PPTG WPKL)

Circular No: 137/2021
Date: 20 June 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,
 
We refer to the above matter and to our Circular No. 133/2021 dated 14 June 2021.
 
We have received another notification from the PPTG WPKL regarding the presentation matters involving Instruments ending 1 June 2021 to 31 July 2021.
 
Following the compliance with the Government’s directive for PKP 3.0, The PPTG WPKL realised the consequences of their closing of the Registration Division counters has caused the presentation cannot be carried out as the current land legal requirements require each submission to be physically submitted using the statutory form (as required in the National Land Code) and there are instruments that ending between 1 June 2021 to the current date.
 
Consequently, the PPTG WPKL requests the cooperation of members to submit information involving instruments that expire on 1 June 2021 to 31 July 2021 by using this form. This information is required to enable PPTG WPKL to plan their capacity and service requirements when PPTGWPKL is allowed to resume operations in the near future.
 
Members are requested to submit the required information via e-mail as well as inquiries on this matter (if any) at pendaftar@ptgwp.gov.my no later than 4:00 pm on Monday, 21 June 2021 to enable coordination and further action by PPTG WPKL.
 
For further information, the said notification is reproduced below.
 
Regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee
 
Lim Yin Faye
Chairperson
Corporate & Conveyancing Practice Committee

MAKLUMAT URUSAN PERSERAHAN (PRESENTATION) YANG MELIBATKAN SURATCARA (INSTRUMENT) TAMAT PADA 1 JUN 2021 HINGGA 31 JULAI 2021

Selamat sejahtera.

YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Dengan hormat saya merujuk kepada perkara di atas dan emel pemakluman Pentadbiran ini berkaitan pelanjutan penutupan operasi kaunter di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) sepanjang tempoh PKP 3.0 (Fasa 2 Lockdown) pada 14 Jun 2021 adalah berkaitan.

2. Pentadbiran ini memahami kesukaran yang dihadapi oleh para pelanggan, terutamanya firma-firma guaman berikutan penutupan operasi kaunter di PPTGWPKL sejak 1 Jun 2021 berikutan pematuhan kepada arahan Kerajaan bagi PKP 3.0. Penutupan operasi kaunter ini telah menghalang urusan-urusan perserahan (presentation) yang perlu dilaksanakan di kaunter Bahagian Pendaftaran, memandangkan keperluan perundangan tanah semasa yang mengkehendaki setiap urusan perserahan dikemukakan secara fizikal menggunakan borang-borang berkanun (seperti dikehendaki di dalam Kanun Tanah Negara). Kesan daripada penutupan kaunter ini telah menyebabkan urusan perserahan tidak dapat dibuat dan terdapat suratcara-suratcara (instruments) yang tamat tempohnya antara 1 Jun 2021 hingga tarikh semasa.

3. Justeru, Pentadbiran ini memohon kerjasama daripada semua para pelanggan/firma guaman untuk mengemukakan maklumat-maklumat perserahan yang melibatkan suratcara-suratcara (instruments) yang tamat tempoh pada 1 Jun 2021 hingga 31 Julai 2021 dengan menggunakan format borang seperti yang dilampirkan. Maklumat ini diperlukan bagi membolehkan Pentadbiran ini merancang kapasiti dan keperluan perkhidmatan apabila PPTGWPKL dibenarkan untuk beroperasi kembali dalam tempoh terdekat.

4. Para pelanggan/firma guaman dikehendaki untuk mengemukakan maklumat yang diperlukan ini secara email di alamat pendaftar@ptgwp.gov.my selewat-lewatnya sebelum jam 4:00 petang, Isnin 21 Jun 2021 bagi membolehkan penyelarasan dan tindakan lanjut dibuat oleh Pentadbiran ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan perkara ini boleh turut diajukan di dalam email berkenaan.

5. Di atas perhatian dan kerjasama lanjut semua pihak dalam perkara ini adalah amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(MOHD FIRDAUS BIN IBARUSLAN)
Timbalan Pengarah Tanah dan Galian
(Deputy Director of Land and Mines)
Sektor Pendaftaran Tanah
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3401 | Fax: 03-2610 3490
✉: mohdfirdaus@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur