Pemakluman Operasi Terkini Transaksi Pembayaran Sistem Smartbox Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor

Circular No: 152/2020
Date: 26 November 2020


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 25 November 2020 from Tuan Mohamad Hazrin bin Zakaria, Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah Dan Galian Selangor regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Kindly take note.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Salam Sejahtera YBhg, Dato’ / Tuan / Puan,

Bersama-sama ini disertakan Surat Pemakluman Operasi Terkini Transaksi Pembayaran Sistem Smartbox Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor bertarikh 25 November 2020 untuk hebahan dan edaran kepada semua yang berkaitan.

Sekian, terima kasih

Mohamad Hazrin bin Zakaria
Bahagian Pendaftaran Hakmilik
PTGS

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur