Urgent Notification from the Wilayah Land Office: Early Closure of Counter on 23 June 2017

Urgent Notification from the Wilayah Land Office: Early Closure of Counter on 23 June 2017

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has just received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman of the Registration Department of the Wilayah Land Office regarding the above.

The said notification is reproduced below for your reference.

Members to take note.
Jacky Loi Yap Loong
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee

_________________________________________________________________________

Makluman Penutupan Kaunter Awal Pada 23 Jun 2017

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Kaunter Urusan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan ditutup lebih awal pada 23 Jun 2017 (Jumaat) pada jam 12.00 tengahari untuk tujuan penyelarasan akuan.

Pihak tuan/puan dimohon untuk membuat hebahan kepada semua firma guaman.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Nor Azura binti Abdul Rahman,
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
No. Tel: 03-26103402
No. Faks: 03-26103494

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur