UPDATE | Phase 2 Upgrading Works In Kuala Lumpur Court Complex

Circular No: 010/2023
Date: 9 February 2023


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

Further to our Circular No: 192/2022 dated 30 December 2022, we have received another email notification on 30 January 2023 from the Kuala Lumpur Court regarding the above.

Kindly be informed that the Phase 2 upgrading works will commence from 8 February 2023 to 9 March 2023 and it will involve 10 courtrooms.

Click on the links below to view the schedule provided by the Kuala Lumpur Court:

(a) Schedule of transfer phase 2 from 8 February 2023 to 9 March 2023
(b) List of telephone extension numbers for temporary Courts

The said email notifications from the Kuala Lumpur Court are reproduced below.

Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Nimalan Devaraja
Lim Yin Faye

Co-Chairpersons
Civil Practice & Court Liaison Committee


No. Rujukan: MKL.200-7/4/1 Jld. 5 (52)
Tarikh: 30 Januari 2022

Tuan/Puan,

HEBAHAN PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR – FASA 2

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2. Sebagaimana tuan/puan sedia maklum, Kerja-Kerja Penggantian Karpet dan Menaik Taraf Sistem Sprinkler telah dilaksanakan mulai 3 Januari 2023 di 84 Mahkamah mengikut Fasa seperti emel pemakluman yang telah diemelkan kepada tuan/puan bertarikh 15 Disember 2022. Sehubungan itu, tuan/puan boleh membuat persediaan peralihan mahkamah yang telah ditetapkan di dalam jadual pada 7 Februari 2022 (Selasa) dan berikut adalah mahkamah yang terlibat:

3 Dalam perkara ini, mohon kerjasama tuan/puan untuk mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum berpindah di mahkamah transit adalah seperti berikut:

 • memastikan semua almari / locker / laci meja / kabinet besi hendaklah dikunci;
  • memastikan tiada fail atau dokumen terperingkat serta barangan peribadi di dalam kamar hakim dan mahkamah terbuka;
  • memastikan semua punca kuasa peralatan elektrik ditutup sebelum berpindah keluar ke mahkamah yang telah ditetapkan;
  • bilik simpanan barang kes hendaklah dikosong;
  • segala urusan pengalihan fail / dokumen adalah dibawah tanggungjawab pegawai/kakitangan mahkamah masing-masing; dan
  • sebarang pergerakan aset tidak dibenarkan (telefon adalah dikecualikan).

4. Bersama-sama ini dikemukakan Jadual Peralihan Mahkamah bagi Fasa 2 dan Senarai Nombor Sambungan Telefon di Mahkamah Transit adalah seperti di Lampiran untuk rujukan dan makluman tuan/puan. Segala kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Unit Pembangunan & Senggara
Bahagian Pengurusan
b.p. Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur