UPDATE | Appointments With Deputy Registrar For Matters Relating To Sijil Penampalan And Collection Of Documents At The Special Powers Division Registry, Kuala Lumpur High Court

Circular No: 206/2021
Date: 3 September 2021


Dear Pupils-In-Chambers of the Kuala Lumpur Bar,

Further to our Circular No: 201/2021 dated 26 August 2021, we have just received an email notification from the Deputy Registrar of the Kuala Lumpur High Court Special Powers Division 1 that the Special Powers Division Counter will commence operation with a new email address for appointments and an additional one extra counter effective 7 September 2021. Click here for a copy of the notice on the operations of the counters.

For further information, please refer to the email notification which is reproduced below.

Regards,

Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Rajsurian Pillai
Chairperson
Pupils Committee

Nizam Bashir
Nimalan Devaraja
Co-Chairpersons
Civil Practice & Court Liaison Committee


Puan,

Saya merujuk kepada perkara diatas dan lampiran.

2. Bersama-sama emel ini, saya kemukakan satu Notis baru dari Bahagian Kuasa-Kuasa Khas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (BKK) untuk perhatian dan tindakan pihak Puan.

3. Untuk makluman Puan, BKK masih meneruskan perkhidmatan kaunter secara temujanji berdasarkan waktu operasi kaunter sepertimana yang telah dimaklumkan sebelum ini.

4. Penggunaan emel baru bagi tujuan penetapan tarikh temujanji ini akan dimulakan pada 7 September 2021.

5. Selain itu, BKK juga akan membuka satu lagi kaunter sebagai tambahan kepada kaunter sedia ada agar lebih banyak perkhidmatan dapat diberikan dalam tempoh waktu operasi kaunter yang terhad buat masa ini.

6. Jasa baik Puan adalah dipohon agar pihak Puan dapat mewar-warkan perkara ini kepada semua pihak yang terlibat.

Segala perhatian, kerjasama dan tindakan pihak Puan amat dihargai dan saya ucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang memegang amanah,

Siti Faraziana
……………………………………………………………..
SITI FARAZIANA BINTI ZAINUDDIN
Timbalan Pendaftar
Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1
Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur