Standard Operating Procedure For Court Users On Prevention Of COVID-19 At The Kuala Lumpur Courts

Circular No: 188/2021
Date: 7 August 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Criminal Law Practice Committee wrote to the Director of the Kuala Lumpur Courts to seek clarification regarding the latest Standard Operating Procedure (“SOP”) for Court Users.
 
Upon reviewing feedback from members, clarification was sought as to whether members with Casual Contact status in the Mysejahtera App are prohibited from entering Court premises.
 
The Director of the Kuala Lumpur Courts has responded that the SOP dated 27 January 2021 is still applicable and due to the increasing number of Covid-19 cases, the management of the Kuala Lumpur Courts has been instructed that only users with Low Risk status are allowed to enter the Court premises.
 
See the Court’s response as reproduced below for further information.
 
Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee
 
Collin Arvind Andrew
Chairperson
Criminal Law Practice Committee


Tarikh: 6 Ogos 2021

Tuan/ Puan,

PENGESAHAN TATACARA OPERASI STANDARD DI MAHKAMAH KUALA LUMPUR UNTUK KATEGORI KONTAK KASUAL

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas dan surat tuan bertarikh 3.8.2021 adalah berkaitan.

2. Sebagaimana pihak tuan sedia maklum, Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia bagi Pengguna Mahkamah yang berkuat kuasa pada 27.1.2021 adalah terpakai sehingga kini bagi semua peringkat Mahkamah di seluruh Malaysia.

3. Susulan dari peningkatan jumlah jangkitan wabak Covid-19 mutakhir ini terutama di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Selangor, pihak pengurusan Mahkamah Kuala Lumpur telah diarahkan untuk membenarkan hanya pengguna yang berstatus Risiko Rendah (berwarna Biru) untuk memasuki premis Mahkamah. Manakala, bagi pengguna yang berstatus selain dari itu, termasuk berstatus Kontak Kasual (berwarna kuning), tidak dibenarkan memasuki premis Mahkamah untuk berurusan.

4. Ketetapan ini mula dilaksanakan pada 23 Julai 2021 sebagai satu usaha berterusan untuk meminimakan risiko penularan jangkitan wabak Covid-19 di kalangan pengguna dan warga Mahkamah dan menurut arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia.

Sekian, terima kasih.

“PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19”

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(AHMAD KAMAR BIN JAMALUDIN)
Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur