Relocation of the Criminal High Court 1 and NCC High Court 2 effective 4 October 2016

Dear Members of the KL Bar,

We have just received a notification from the Director of the Kuala Lumpur Courts that the Criminal High Court 1 and the NCC High Court 2 will be relocated effective 4 October 2016.

The notification is reproduced below for easy reference.
Harleen Kaur
Chairperson
Civil Practice Committee
__________________________________________________________________
Y.Bhg Dato’/Datin/Tuan/Puan,
Perubahan Lokasi  Mahkamah di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur.
Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara diatas.
2.         Adalah dimaklumkan bahawa Mahkamah-Mahkamah yang dinamakan di bawah akan dipindahkan ke lokasi yang baru, seperti berikut :
          a) Mahkamah Tinggi Jenayah 1
               Lokasi Asal               :          Aras 5 Sayap Kiri
                                                        Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur
               Lokasi Baru              :           Aras 4, Sayap Kanan
                                                        Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur.
               Tarikh berkuatkuasa  :          4 hb Oktober 2016
          b) Mahkamah Tinggi Dagang NCC 2
              Lokasi Asal               :           Aras 4, Sayap Kanan
                                                        Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur
               Lokasi Baru               :           Aras 5, Sayap Kiri
                                                         Kompleks  Mahkamah Kuala Lumpur.
              Tarikh berkuatkuasa    :          4 hb  Oktober 2016
3.         Pohon kerjasama semua pihak untuk mengambil maklum akan perubahan yang akan dilaksanakan ini. Untuk kemudahan semua pihak turut dilampirkan bersama ini pelan lokasi Mahkamah di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur.
Sekian, terima kasih.
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
HASBI BIN HASAN
Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur