MAKLUMAN | Penutupan PPTGWPKL Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,
 
The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 27 March 2020 from Puan Noor Azura binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan regarding the above.
 

The said notification is reproduced below.Kindly take note.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Salam Sejahtera.

YBhg. Datuk/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) akan ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan.

Sehubungan itu, semua makluman yang dinyatakan di dalam surat pejabat ini bertarikh 17 Mac 2020 berhubung pelanjutan masa, pengecualian denda, penangguhan siasatan dan lelongan awam adalah terpakai sehingga 14 April 2020 atau sehingga Perintah Kawalan Pergerakan tamat.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

Azura
(Nor Azura binti Abdul Rahman)

Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3402 | Fax: 03-2610 3494
✉: azura@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur