Pemakluman Pembukaan Semula Operasi Kaunter Bahagian Pendaftaran Hakmilik Dan Bahagian Hasil Aras LG Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor

Circular No: 166/2020
Date: 9 December 2020


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 8 December 2020 from Tuan Khairi Bin Zaman Huri, Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah Dan Galian Selangor regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Kindly take note.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Salam Sejahtera YBhg, Dato’ / Tuan / Puan,

Bersama-sama ini disertakan Surat Pemakluman Pembukaan Semula Operasi Kaunter Bahagian Pendaftaran Hakmilik dan Bahagian Hasil Aras LG, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor untuk hebahan dan edaran kepada semua yang berkaitan.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

KHAIRI BIN ZAMAN HURI
Bahagian Pendaftaran Hakmilik
Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur