KLBC Circular No 008/2020 | Pemakluman Berkenaan Tempoh Sahlaku Surat Kelulusan Kebenaran (Consent) Yang Terlibat Dengan Perintah Kawalan Pergerakan

Circular No: 008/2020
Date: 23 April 2020


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 22 April 2020 from Puan Suraya Saman, Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Kindly take note.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan surat daripada Pengarah Tanah dan Galian bagi memaklumkan tuan/puan berkenaan tempoh sahlaku surat kelulusan kebenaran (consent) yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Diharapkan agar ianya dapat membantu semua pihak berkepentingan dalam meneruskan urusan urusniaga (pindahmilik, gadaian dan pajakan) selepas PKP berakhir.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

SURAYA SAMAN
Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 Kuala Lumpur
Tel: 03-2610 3396 | Fax: 03-2610 3495
✉: suraya@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur