Operation Of The Registration And Revenue Division Counters At The Federal Territory Kuala Lumpur Lands And Mines Office (PPTG WPKL) From 2 February 2021

Circular No: 017/2021
Date: 1 February 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,
Further to our Circular No: 011/2021, the Kuala Lumpur Bar Committee has just received another notification from Tuan Firdaus Bin Ibaruslan, Deputy Director of Land and Mines regarding the above.

Please take note that all counters of the Registration Division (Level G) and Revenue Division (Level 1) at PPTG WPKL will be fully operational from Tuesday, 2 February 2021.

The said notification is reproduced below for your attention and further information.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
KLBC Corporate and Conveyancing Practice Committee


Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.

YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Dengan hormat saya merujuk perkara di atas dan siaran emel Pentadbiran ini bertarikh 22 Januari 2021 yang lalu adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa semua kaunter-kaunter Bahagian Pendaftaran (Aras G) dan Bahagian Hasil (Aras 1) di PPTGWPKL akan kembali mula beroperasi sepenuhnya kepada pelanggan mulai Selasa, 2 Februari 2021 seperti berikut:

2.1 Waktu Operasi Kaunter : 9:00 pagi hingga 2:00 petang

2.2 Jenis Perkhidmatan : Semua jenis urusan pendaftaran (termasuk perserahan urusniaga dan bukan urusniaga; kutipan dokumen; dan bayaran)

3. Para pelanggan yang hadir ke premis PPTGWPKL adalah diwajibkan untuk mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan, termasuk memakai pelitup muka (face-mask) setiap masa, menjalani pemeriksaan suhu badan, mendaftar masuk (check-in) kehadiran melalui aplikasi MySejahtera; dan mengamalkan penjarakan sosial (social-distancing) minimum 1 meter serta menggunakan sanitasi tangan (hand-sanitizer) yang disediakan.

4. Bagi tujuan mengurangkan tempoh masa berurusan secara bersemuka (face-to-face), Pentadbiran ini amat menggalakkan para pelanggan untuk memaksimakan penggunaan urusan perkhidmatan yang boleh dibuat secara online seperti Carian Persendirian, Permohonan Carian Rasmi, Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Bayaran-Bayaran Cukai Tanah dan Cukai Petak, Permohonan Pembangunan dan Pelupusan Tanah dilaksanakan melalui gerbang Portal Rasmi PPTG WPKL serta gerbang Single Window Search (SWS). Ini demi untuk mengurangkan risiko penyebaran wabak COVID-19, serta dapat memaksimakan jumlah pelanggan yang hadir untuk tujuan perserahan (presentation) dokumen pendaftaran dalam tempoh operasi kaunter-kaunter berkenaan.

5. Makluman ini disampaikan untuk tindakan hebahan dipihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(MOHD FIRDAUS BIN IBARUSLAN)
Timbalan Pengarah Tanah dan Galian
(Deputy Director of Land and Mines)
Sektor Pendaftaran Tanah
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR

Tel: 03-2610 3401 | Fax: 03-2610 3490
✉: mohdfirdaus@ptgwp.gov.my Website: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur