Notification From Wilayah Persekutuan Land Office :  Amendments To The Practical Manual For Submissions to PTGWPKL

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 28 January 2020 from Puan Noor Azura binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Kindly take note.

Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Salam Sejahtera.

Puan,

Bersama ini dikemukakan Practical Manual pihak puan yang telah dipinda.

Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

(Nor Azura binti Abdul Rahman)
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3402 | Fax: 03-2610 3494
✉: azura@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur