Notification from the PTGWP: Implementation of Public Registration Module w.e.f. 3 September 2018

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 24 August 2018 from Puan Noor Azura binti Abdul Rahman, Head Assistant Director, Registration Department of the Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) regarding the above.

The said notification is reproduced below for easy reference or click here for a copy.

Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Pelaksanaan Modul Awam Pendaftaran

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa Modul Awam Pendaftaran boleh mula digunapakai oleh pengguna Modul Awam e-Tanah pada 3 September 2018. Modul ini melibatkan lima (5) urusan iaitu Tarik Balik Kaveat Persendirian, Perletakhakan oleh Mahkamah, Melepaskan Gadaian, Pindahmilik Tanah dan Gadaian. Manual pengguna boleh dimuat turun di http://www.ptgwp.gov.my/portal/web/guest/manualpengguna-pendaftaran.

Sehubungan itu, kerjasama pihak tuan/puan amat diharapkan untuk membuat hebahan berkenaan penggunaan Modul Awam Pendaftaran kepada semua ahli-ahli di bawah seliaan pihak tuan/puan. Bersama ini disertakan surat rasmi dan pemakluman berkenaan perkara tersebut untuk perhatian pihak tuan/puan.

Segala kerjasama pihak tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

NOR AZURA BINTI ABDUL RAHMAN
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur