Notification from the Wilayah Land Office: Registration Counter will be closed on 14 to 16 June 2017

Notification from the Wilayah Land Office: Registration Counter will be closed on 14 to 16 June 2017

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director, Land Registry Sector of the Wilayah Land Office regarding the above.

The said notification is reproduced below for your reference.

Members to take note.

Jacky Loi Yap Loong
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee
____________________________________________________

MAKLUMAN PENUTUPAN KAUNTER URUSAN PENDAFTARAN DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH

Salam Sejahtera.

YBhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa sistem e-Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan mula digunapakai di pejabat ini pada 19 Jun 2017. Oleh itu, bagi melancarkan proses peralihan kepada sistem yang baharu, kaunter urusan di Bahagian Pendaftaran di Aras G dan Aras 1 akan ditutup selama tiga (3) hari iaitu pada 14 sehingga 16 Jun 2017 (Rabu hingga Jumaat). Penutupan kaunter ini adalah bagi membolehkan kerja-kerja naik taraf sistem pentadbiran tanah dilaksanakan. Kaunter akan dibuka semula kepada pelanggan pada 19 Jun 2017.

3. Pejabat ini memohon kerjasama pihak YBhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan untuk membantu dalam membuat hebahan kepada semua firma guaman berkenaan perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Nor Azura binti Abdul Rahman,
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
No. Tel: 03-26103402
No. Faks: 03-26103494

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur