Notification from the Wilayah Land Office: Online Application for Converting Document of Titles

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman of the Registration Department of the Wilayah Land Office regarding the above.

The notification is reproduced below for easy reference.

Thank you.

Jacky Loi Yap Loong
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee
________________________________________________

Permohonan Mempercepatkan Tukarganti Hakmilik di PPTG WPKL secara atas talian

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa mulai 12 Julai 2017 (Rabu), semua permohonan untuk mempercepatkan proses tukarganti hakmilik di PPTG WPKL kepada hakmilik di bawah Jadual Keenam Belas Kanun Tanah Negara dan Jadual Keenam Akta Hakmilik Strata hendaklah dibuat secara atas talian melalui laman web www.ptgwp.gov.my. Kaunter permohonan untuk mempercepatkan tukarganti hakmilik secara manual di PPTG WPKL akan ditutup bagi membolehkan pejabat ini memberi fokus kepada proses tukarganti hakmilik.

Mana-mana firma guaman yang telah berdaftar di PPTG WPKL dan masih belum memohon ID Pengguna Online, boleh membuat permohonan dengan melengkapkan Borang Permohonan ID Pengguna Online seperti yang dilampirkan. Borang yang telah dilengkapkan hendaklah diemelkan kepada etanahklsupport@ptgwp.gov.my untuk tindakan pejabat ini selanjutnya.

Untuk makluman, Pengguna Online boleh menikmati kemudahan seperti berikut:
1. e-Carian – Permohonan Carian Persendirian Hakmilik Tanah dan Strata secara atas talian
2. e-Semakan – Semakan status permohonan secara atas talian
3. e-Bayaran – Semakan cukai tanah dan pembayaran secara atas talian
4. e-Consent – Permohonan Consent secara atas talian

Kerjasama pihak tuan/puan dimohon untuk membuat hebahan kepada semua firma guaman berkenaan perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Nor Azura binti Abdul Rahman,
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
No. Tel: 03-26103402
No. Faks: 03-26103494

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur