Notification from the Kuala Lumpur Court: Relocation of Civil Magistrate’s Court 5

Notification from the Kuala Lumpur Court: Relocation of Civil Magistrate’s Court 5

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Tuan Mohd Khairi bin Haron, Deputy Registrar (Administration) of the Kuala Lumpur Court Complex regarding the above.

The said notification is reproduced below for your reference.

Thank you.

Muhendaran Suppiah
Honorary Secretary
Kuala Lumpur Bar Committee
________________________________________________________

PERUBAHAN LOKASI MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL 5

YBhg Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

Dengan segala hormatnya saya diarah untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa berkuatkuasa pada 13 Jun 2017 (Selasa), Mahkamah Majistret Sivil 5 akan dipindah ke lokasi baru seperti berikut :

MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL 5

Lokasi Asal : Aras 5 Sayap Kanan
(Bilik Mahkamah 11)

Lokasi Baharu : Aras 3 Sayap Kiri
(Bilik Mahkamah 60)

3. Sehubungan dengan itu, dipohon kerjasama YBhg Dato’ / Datin / Tuan / Puan untuk mengambil maklum mengenai perpindahan Mahkamah tersebut.

Sekian terima kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(MOHD KHAIRI BIN HARON)
Timbalan Pendaftar
Bahagian Pentadbiran dan Pelaksanaan
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur