Notice Of Operation Of The Registration Counters At The Federal Territory Kuala Lumpur Lands And Mines Office From 13 September 2021

Circular No: 212/2021
Date: 10 September 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Tuan Ahmad Nazri Bin Md Nasir, Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PPTG WPKL) regarding the above.

Following the Prime Minister’s press statement dated 8 September 2021 regarding the Klang Valley’s transition to Phase Two of the National Recovery Plan (“NRT”), the operating hours of registration counters at the PPTG WPKL will remain from 8:00am to 2:00pm.

The 123 appointment slots fixed for September 2021 are maintained. In addition, commencing from 13 September 2021, 30 slots will be open for presentations each day by way of walk-ins on a “first come, first served” basis. In respect of collection, operations continue to be on a “walk-in” basis.

The said notification is reproduced below for your attention and further information.

Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Lim Yin Faye
Chairperson
Corporate & Conveyancing Practice Committee


Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

PEMAKLUMAN PENGOPERASIAN KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN PENDAFTARAN DI PPTGWPKL MULAI 13 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas, dan selaras dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh YAB Perdana Menteri pada 08 September 2021 berhubung peralihan PPN Fasa Kedua bermula 10 September 2021 adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa waktu pengoperasian kaunter Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) adalah kekal iaitu mulai jam 8:00 pagi sehingga 2:00 petang. Sehubungan itu, 123 slot janjitemu/hari yang telah ditetapkan untuk bulan September 2021 juga dikekalkan. Sebagai tambahan, mulai 13 September 2021 (ISNIN) 30-slot dibuka setiap hari bagi pelaksanaan urusan perserahan secara walk-in (first come-first serve basis). Bagi urusan kutipan dokumen perserahan, ianya kekal dilaksanakan secara walk-in basis.

3. Adalah diingatkan firma-firma guaman atau wakil adalah dikehendaki untuk sentiasa mematuhi tatacara dan prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM sepanjang tempoh berurusan di premis PPTGWPKL. Di atas kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk memanjangkan pemakluman-pemakluman seperti di perenggan 2 di atas kepada semua firma-firma guaman adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(AHMAD NAZRI BIN MD NASIR)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3404 | Fax: 03-2610 3494
✉: ahmadnazri@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur