Notice Of Closure Of Electricity Supply At The Kuala Lumpur Court Complex From 28 to 29 July 2023

Circular No: 094/2023
Date: 28 July 2023


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

We have just received an email notification from the Kuala Lumpur Court regarding the above.

Kindly note that the Facility Manager of the Kuala Lumpur Court Complex (“KMKL“) will be switching off the electricity supply throughout the KMKL building from Friday, 28 July 2023 at 7:00pm until 29 July 2023 at 10:00pm.

The said email notification is reproduced below for further information.

Alvin Oh Seong Yew
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Nimalan Devaraja
Shugan Raman

Co-Chairpersons
Civil Practice & Court Liaison Committee


No. Rujukan: MKL.200-7/4/5 Jld. 11 (99)
Tarikh: 28 Julai 2023

YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

HEBAHAN PENUTUPAN BEKALAN ELEKTRIK DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Niat Suci Sdn Bhd selaku Pengurus Fasiliti Bangunan MKL (FM) akan melaksanakan penutupan bekalan elektrik di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada ketetapan seperti berikut:

3. Sehubungan itu, mohon kerjasama pihak YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk memastikan semua peralatan elektrik di ruang kerja masing-masing ditutup bagi mengelakkan sebarang kerosakan berlaku semasa dan selepas kerja-kerja pembaikan tersebut dilaksanakan.

4. Segala kesulitan amatlah dikesali. Sekian untuk makluman.

Terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Unit Pembangunan & Senggara
Bahagian Pengurusan
b.p. Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur