Notice Of Cessation Of Facsimile As A Mode Of Communication  At The Kuala Lumpur High Courts

Circular No: 008/2021
Date: 13 January 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has just received a notification from the Director of the Kuala Lumpur High Courts regarding the above matter.

Please take note that facsimile services are no longer in use in the Kuala Lumpur High Court effective 4 January 2021 and any correspondence is only via email.

Please refer to the attached list of official email addresses for each Courts, divisions and units in the Kuala Lumpur High Court.

Kindly take note.

Regards,
Harleen Kaur (Leena)
Nizam Bashir

Co-Chairpersons
KLBC Civil Practice & Court Liaison Committee


Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan, semua kes di Mahkamah Tinggi Insolvensi Kuala Lumpur yang ditelah ditetapkan pada 11 Januari 2021 sama ada secara dalam talian dan secara kehadiran fizikal, adalah dilapangkan. Suatu tarikh baru akan ditetapkan dan dimaklumkan kepada peguamcara yang terlibat. Untuk sebarang pertanyaan lanjut berkenaan Mahkamah Tinggi Insolvensi, bolehlah dihantar ke mtklinsolvensi@kehakiman.gov.my.

3. Turut dikepilkan, senarai alamat emel rasmi bagi semua mahkamah/unit di Bahagian Dagang, MTKL untuk rujukan tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

ASHRAF REZAL BIN ABDUL MANAN
Timbalan Pendaftar
Unit Hakim Pengurus Bahagian Dagang
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur