MAKLUMAN | Penutupan PTGWPKL Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 17 March 2020 from Puan Noor Azura binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Kindly take note.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Salam Sejahtera.

YBhg. Datuk/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan ditutup pada 18 hingga 31 Mac 2020 berikutan Perintah Kawalan Pegerakan yang dikeluarkan. Bersama ini dikemukakan surat rasmi berhubung penutupan pejabat tersebut dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Kerjasama pihak YBhg Datuk/Tuan/Puan dimohon untuk membuat hebahan berkenaan perkara ini.

Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

Azura
(Nor Azura binti Abdul Rahman)

Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3402 | Fax: 03-2610 3494
✉: azura@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur