Inspection Of The Sprinkler System In The Kuala Lumpur Court Building

Circular No: 012/2024
Date: 19 January 2024


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

We have just received an email notification from the Kuala Lumpur Court regarding the above.

Kindly be informed that Wawasan Paradigma Sdn Bhd is performing an inspection and testing of the sprinkler system at the Kuala Lumpur Court Building from 19 January 2024 to 5 February 2024.

The said email notification from the Kuala Lumpur Court is reproduced below for further information.

Alvin Oh Seong Yew
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Nimalan Devaraja
Shugan Raman

Co-Chairpersons
Civil Practice & Court Liaison Committee


No. Rujukan: MKL.200-7/4/1 Jld. 6 (44)
Tarikh: 19 Januari 2024

YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

HEBAHAN BAGI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM SPRINKLER DI BANGUNAN MAHKAMAH KUALA LUMPUR

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Wawasan Paradigma Sdn Bhd akan melaksanakan Pengujian Sistem Sprinkler di Bangunan Mahkamah Kuala Lumpur pada ketetapan seperti berikut:

3. Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan Jadual Pergerakan Pengujian adalah seperti di Lampiran untuk rujukan dan perhatian pihak YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Unit Pembangunan & Senggara
Bahagian Pengurusan
b.p. Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur