Guidelines For Pupils-In-Chambers To Check The Results Of Their “Short Call” Through The E-FS System

Circular No: 178/2023
Date: 29 November 2023


Dear Pupils-in-Chambers of the Kuala Lumpur Bar,

We have received an email notification dated 28 November 2023 from the Kuala Lumpur Court, in which the Court appended its guidelines on how pupils-in-chambers in Kuala Lumpur may check the outcome of their “short call” applications via the e-FS System.

Click here for a copy of the guideline.

The said email notification is reproduced below.

Alvin Oh Seong Yew
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Weera Premananda
Chairperson
Pupils Committee


PANDUAN UNTUK PELATIH DALAM KAMAR (PDK) MENYEMAK KEPUTUSAN “SHORT CALL” MELALUI SISTEM E-FS

Tuan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perbualan telefon di antara saya dengan pihak Tuan pada minggu lepas.

2. Bersama-sama ini dilampirkan panduan untuk Pelatih Dalam Kamar (PDK) menyemak keputusan “Short Call” melalui sistem e-FS untuk tindakan lanjut pihak Tuan. Lanjutan itu, pohon kerjasama pihak Tuan untuk membuat hebahan berkenaan panduan di atas kepada Pelatih Dalam Kamar (PDK) melalui medium yang bersesuaian.

3. Segala pertimbangan dan kerjasama pihak Tuan amatlah saya hargai dan didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Firdaus Sidqi Bin Sharil Azli
Timbalan Pendaftar
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur