Extension Of Closure Of The Kuala Lumpur Land Office

Circular No: 151/2020
Date: 20 November 2020


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification dated 20 November 2020 from Puan Nor Laili Bt Safiin, Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan regarding the above.

The said notification is reproduced below and click here for the letter from the Kuala Lumpur land office dated 20 November 2020 for further information.

Kindly take note.

Thanks & regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


YBhg. Datuk/Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN PELANJUTAN PENUTUPAN PREMIS PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (PPTGWPKL)

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Merujuk kepada surat Pemberitahuan Penutupan Premis PPTGWPKL dengan nombor rujukan PTG/WP16/134(88) bertarikh 12 November 2020, adalah dimaklumkan bahawa penutupan premis PPTGWPKL akan dilanjutkan sehingga Selasa, 24 November 2020. Pelanjutan penutupan ini dibuat berikutan masih terdapat sebahagian pegawai dan kakitangan di Pentadbiran ini yang terlibat dengan kuarantin kendiri (home quarantine) serta perlu menjalani ujian saringan COVID-19 untuk kali kedua. Operasi kaunter dan premis PPTGWPKL dijangka akan dibuka semula pada Rabu, 25 November 2020.

3. Sehubungan dengan itu, perkara-perkara yang telah dimaklumkan di dalam surat terdahulu masih berkuatkuasa sehingga tarikh pelanjutan penutupan ini.

4. Pentadbiran ini memohon maaf di atas segala kesulitan yang timbul dipihak YBhg. Datuk/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menjalankan amanah,

(Nor Laili Bt Safiin)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3404 | Fax: 03-2610
✉: laili@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur