Electricity Disruption At The Kuala Lumpur Court Complex From 2 To 4 December 2022

Circular No: 177/2022
Date: 2 December 2022


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

We have just received an email notification from the Kuala Lumpur Court Complex (“KMKL”) regarding the above.

Kindly note that the Facility Manager of the KMKL will be switching off the electricity supply throughout the KMKL building for yearly servicing from Friday, 2 December 2022 at 6:00pm until 4 December 2022 at 12:00am.

The said email notification is reproduced below for further information.

Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Nimalan Devaraja
Lim Yin Faye

Co-Chairpersons
Civil Practice & Court Liaison Committee


No. Rujukan: MKL.200-7/4/5 Jld. 10 (73)
Tarikh: 30 November 2022

YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

HEBAHAN PENUTUPAN BEKALAN ELEKTRIK DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Niat Suci Sdn Bhd selaku Pengurus Fasiliti Bangunan MKL (FM) akan melaksanakan PENUTUPAN BEKALAN ELETRIK di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada ketetapan seperti berikut:

3. Sehubungan itu, mohon kerjasama pihak YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk memastikan semua peralatan elektrik di ruang kerja masing-masing ditutup bagi mengelakkan sebarang kerosakan semasa dan selepas kerja-kerja penyelenggaraan tersebut dilaksanakan.

4. Segala kesulitan amatlah dikesali. Sekian untuk makluman.

Terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030″

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Unit Pembangunan & Senggara
Bahagian Pengurusan
b.p. Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur