Disruption Of Water Supply At The Kuala Lumpur Court Complex

Circular No: 112/2023
Date: 17 August 2023


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

We have just received an email notification from the Kuala Lumpur Court regarding the above.

Kindly note that the water supply to the Kuala Lumpur Court Complex is currently disrupted. The cause of the disruption is still being inspected by Air Selangor.

The said email notification from the Kuala Lumpur Court is reproduced below.

Alvin Oh Seong Yew
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Nimalan Devaraja
Shugan Raman

Co-Chairpersons
Civil Practice & Court Liaison Committee


No. Rujukan: MKL.200-7/4/5 Jld. 12 (13)
Tarikh: 17 Ogos 2023

YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

HEBAHAN GANGGUAN BEKALAN AIR DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan air di KMKL mengikut ketetapan seperti berikut:

3. Sehubungan itu, mohon kerjasama pihak YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan juga untuk memastikan penyimpanan bekalan air secukupnya dilaksanakan di bahagian/unit masing-masing bagi menggelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Unit Pembangunan & Senggara
Bahagian Pengurusan
b.p. Pengarah
Mahkamah Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur