Changes To The Online Deposit Payment Module In The E-Filing System

Circular No: 081/2021
Date: 28 April 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has just received a notification from the Senior Assistant Registrar of the e-Courts Division, Nur Aqilah Auni Najlaa Binti Aiyub regarding the above matter.

Please be informed that there are changes to the deposit payment process (except for execution fee of e-Lelong) for online cases through the e-Filing System. The payment of the deposit amount is to be paid separately from the payment of the Deposit Fee to the Court as well as the Notice of Payment for execution of Execution Writ, Distress, Order of Commitment, Arrest or Detention of Property.

Lawyers and agencies are advised to refer to the “Manual Pengguna Modul Deposit” for guidance.

The said notification is reproduced below for your attention and further information.

Regards,
Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Nizam Bashir
Nimalan Devaraja
Co-Chairpersons
KLBC Civil Practice & Court Liaison Committee


PERUBAHAN PROSES KERJA MODUL PEMBAYARAN DEPOSIT SECARA ATAS TALIAN MENGGUNAKAN SISTEM e-FILING

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mulai 27 April 2021, terdapat perubahan terhadap proses kerja pembayaran deposit (kecuali Fi Pelaksanaan eLelong) untuk sesuatu kes yang dilakukan secara dalam talian menggunakan Sistem e-Filing. Pengguna (Peguam/Agensi) hendaklah melaksanakan pembayaran amaun deposit secara berasingan daripada pembayaran Fi Penyimpanan Deposit Kepada Mahkamah serta Notis Pembayaran Bagi Melaksanakan Writ Pelaksanaan, Distres, Perintah Pengkomitan, Penangkapan Atau Penahanan Harta.

3. Pengguna disarankan untuk merujuk kepada “Manual Pengguna Modul Deposit” yang disediakan di ruangan MENU Sistem e-Filing untuk tatacara dan butiran lanjut. Sesalinan Manual dilampirkan bersama-sama dengan emel ini untuk rujukan mudah Tuan/Puan.

4. Kerjasama dan perhatian Tuan/Puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“PRIHATIN RAKYAT : DARURAT MEMERANGI COVID-19”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya Yang Menjalankan Amanah,

(NUR AQILAH AUNI NAJLAA BINTI AIYUB)
Penolong Kanan Pendaftar,
Bahagian e-Kehakiman,
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia,
Aras 3, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 Putrajaya.

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur