Additional Document Required For Consent Application Lodged At PPTG WPKL

Circular No: 254/2021
Date: 18 November 2021


Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

Kindly be informed that The Federal Territory Kuala Lumpur Lands And Mines Office (“PPTG WPKL”) have been experiencing disruption to the myIDENTITY system of the National Registration Department (“JPN”) since early October 2021.

For the purpose of reviewing any consent application submitted by a Malaysian citizen (individual / company), it is noted that the PPTG WPKL now requires that the Applicant must provide a certified copy of the Birth Certificate as an additional document for consent applications.

The requirement to produce the additional document as stated in the notice from PPTG WPKL is effective until further notice.

An email notification from PPTG WPKL dated 16.11.2021 confirming amongst others, that the CTC Birth Certificates requirement is also applicable to companies during this temporary phase in which there is disruption to the myIDENTITY system of JPN is reproduced below.

Vivekananda Sukumaran
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee

Lim Yin Faye
Chairperson
Corporate & Conveyancing Practice Committee


MAKLUMAN URUSAN PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK

Salam Sejahtera,

Dengan hormatnya saya merujuk kepada emel puan yang disertakan mengenai perkara di atas.

2. Berikut adalah maklum balas pengesahan yang berkaitan:

1. Samaada Sijil Kelahiran Pengarah Syarikat yang telah diakui sah juga diperlukan atau carian SSM sudah memadai?

Ya, sijil kelahiran pengarah syarikat adalah diperlukan sebagai dokumen tambahan kepada carian SSM sedia ada.

1. Selain itu, adakah Sijil Kelahiran yang telah diakui sah sebagai dokumen tambahan hanya terpakai untuk individu warganegara Malaysia dan bukannya syarikat Malaysia?

Terpakai untuk individu dan syarikat.

3. Untuk makluman pihak Puan juga, keperluan mengemukakan salinan sijil lahir yang diakui sah ini adalah bersifat prosedur SEMENTARA yang perlu dilaksanakan oleh PPTGWPKL berikutan gangguan akses ke capaian sistem myIDENTITY, Jabatan Pendaftaran Negara. Ianya bertujuan bagi mengelakkan berlakunya kelewatan proses kelulusan permohonan consent yang lazimnya mengambil masa 30 hari bekerja. Prosedur ini akan dihentikan setelah capaian sistem myIDENTITY dapat diakses semula.

4. Bagi mana-mana permohonan yang tidak mengemukakan salinan sijil lahir yang diakui sah, permohonan tersebut akan digantung (KIV) dan hanya akan diproses setelah capaian sistem myIDENTITY kembali pulih. Ini dijangka memberi kesan terhadap tempoh masa proses kelulusan consent keseluruhannya.

Untuk perhatian dan makluman bersama.

Sekian.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(AMZAR HAFIFI BIN ABD GHOFUR)
Penolong Pengarah
Unit Kebenaran Pindahmilik
Bahagian Pembangunan
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras 3 Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3380
✉: amzar@ptgwp.gov.my : www.ptgwp.gov.my

Kuala Lumpur Bar Committee

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2693 1440
klbc@klbar.org.my
Unit 4.02, Level 4
Wisma Badan Peguam Malaysia*
No. 2, Leboh Pasar Besar
50000 Kuala Lumpur