Circulars

Urgent Notification from the Wilayah Land Office: Disruption of the Counters’ Service on 28.03.2014

Dear Members of KL Bar,

Below is the reproduction of notification received from Amerul Fazrin Bin  Amer Jalaludin, Penolong Pengarah, Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur on 26 March 2014 for your information.

Please take note.

 

Amir Bahari
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


NOTIS GANGGUAN URUSAN KAUNTER

Tuan/Puan,

PERHATIAN

Waktu operasi di kaunter urusan Bahagian Pendaftaran Hakmilik (Aras G) dan Bahagian Hasil (Aras 1), PPTG WPKL pada tarikh 28 Mac 2014 (Jumaat) adalah sehingga jam 12.00 tengahari sahaja. Pengehadan masa urusan ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaran elektrik Bangunan Rumah Persekutuan. Kaunter urusan Bahagian Pendaftaran Hakmilik dan Bahagian Hasil akan beroperasi seperti biasa pada 31 Mac 2014 (Isnin). Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

 

AMERUL FAZRIN AMER JALALUDIN
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran Pindahmilik
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-2610 3404
Alt. emel: amerul.fazrin@gmail.com