Circulars

Notification from the Wilayah Land Office: Counter Operation during the pre-Hari Raya Holidays

Dear Members of the KL Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director, Registration Division of the Wilayah Land Office on 9 July 2015 regarding of the above.

The said notification has been reproduced below. Members please take note.
Jacky Loi Yap Loong
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


Salam Sejahtera.

Tuan,

Adalah dimaklumkan bahawa waktu operasi kaunter Bahagian Pendaftaran dan Bahagian Hasil di Aras G & 1, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 16 Julai 2015 (Khamis) dihadkan sehingga jam 12.00 tengahari sahaja. Penghadan waktu operasi ini adalah bagi tujuan penutupan dan penyelenggaraan akaun terimaan sebelum cuti Hari Raya Aidilfitri bermula. Semua kaunter akan beroperasi  semula seperti  biasa pada 20 Julai 2015 (Isnin).

Kerjasama pihak tuan dipohon untuk memaklumkan firma-firma guaman di bawah seliaan tuan. Kerjasama tuan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menurut perintah,
Nor Azura binti Abdul Rahman
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
T: 03 2610 3402 | F: 03 2610 3494