Circulars

Notification from the Wilayah Land Office: Copy of Assessment 

Dear Members of the KL Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director, Registration Division of the Wilayah Land Office (WLO) on 11 February 2015 regarding of the above.

The said notification has been reproduced below. Members to take note.

 

Ravin Singh
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee


Keperluan mengemukakan salinan Cukai Pintu/Cukai Taksiran di PPTGWPKL

Salam Sejahtera.

Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa semua pelanggan tidak disyaratkan untuk mengemukakan Salinan Cukai Pintu / Cukai Taksiran semasa membuat serahan urusniaga di Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 9 Februari 2015.

Sehubungan itu, pihak puan dipohon untuk memaklumkan semua firma guaman berkenaan perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menurut perintah,
NOR AZURA BINTI ABDUL RAHMAN
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur