Circulars

Notification from the Wilayah Land Office: Collection of Strata Titles 

Dear Members of the KL Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director, Registration Division of the Wilayah Land Office on 30 March 2015 regarding of the above.

The said notification has been reproduced below. Members please take note.

 

Jacky Loi Yap Loong
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee


MAKLUMAN KUTIPAN PERSERAHAN STRATA

Salam Sejahtera,

Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa pejabat ini telah selesai memproses pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga bagi hakmilik strata bagi perserahan yang dikemukakan pada 30 Januari 2015 dan sebelumnya. Sehubungan itu, dipohon kerjasama pihak puan untuk memaklumkan firma-firma guaman untuk membuat semakan status perserahan yang berkaitan dan seterusnya membuat kutipan di pejabat ini. Wakil-wakil firma dipohon untuk membuat rujukan di Bilik Pertanyaan di Aras G sekiranya perserahan pada bulan Januari dan sebelumnya masih belum sedia untuk dikutip.

Semakan boleh dibuat melalui cara berikut:-

  1. SMS: Taip PTGWP SERAHAN dan hantar kepada 15888. Caj RM0.20 dikenakan.
  2. Online: Layari http://www.ptgwp.gov.my:89/index.php/service/view/status (bagi versi desktop) atau www.ptgwp.gov.my (bagi versi mobile)

Kerjasama pihak puanuntuk memanjangkan perkara ini kepada firma-firma guaman didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

 

Nor Azura binti Abdul Rahman
Bahagian Pendaftaran
PPTGWPKL