Circulars

Important Notice on Disruption of E-Kehakiman Network System from 28 September to 07 October 2011

Dear Members of the KL Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from the Deputy Registrar of the Kuala Lumpur High Court informing that work on the upgrading of the e-kehakiman network system will be carried out from 28 September to 7 October 2011 and users of the e-Filing system, CMS and QMS under the e-Kehakiman project may experience disruption of service during the said period.

The said notification is reproduced below.

Regards
Brendan Navin Siva
Chairman
Kuala Lumpur Bar Committee


MAKLUMAN PENTING MENGENAI GANGGUAN KEPADA TALIAN SISTEM
e-KEHAKIMAN PADA 28 SEPT- 7 OCT 2011

Tuan/ Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan untuk menaiktaraf talian bagi projek e-Kehakiman akan dilaksanakan selama 2 minggu dari 28 September 2011 hingga 7 October 2011. Para pengguna sistem e-Filing, CMS dan QMS dibawah projek e-Kehakiman dijangka akan mengalami gangguan perkhidmatan dalam masa-masa tertentu sepanjang tempoh tersebut. Kerja penyelenggaran tersebut adalah perlu supaya keupayaan sistem yang sedia ada dapat ditingkatkan demi kebaikan semua pihak dan semua pengguna diharap dapat bersabar dan memberikan kerjasama kepada pihak Mahkamah.

Kami memohon jasa baik tuan/ puan agar memanjangkan makluman ini kepada semua peguam dibawah seliaan tuan/puan supaya mereka dapat membuat persediaan sewajarnya. Kerjasama tuan/puan dalam hal ini amatlah kami hargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(Hamidah binti Mohamed Deril),
Timbalan Pendaftar,
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur,
Kompleks Mahkamah Jalan Duta,
50506 Kuala Lumpur.
Tel : 03-62094073
Fax: 03-62094083